Verpleging aan huis Erwin en Jorgi

 

Thuisverpleging

Wie zijn wij

Wie helpen wij

Zorgaanbod

Extra

1 oktober '17 !!!

Contact

 
     
 


Opvolging door middel van een verpleegkundig dossier

Overlegorgaan met huisarts, specialist en andere instanties

Advies omtrent hulpmiddelen, incontinentiemateriaal, decubitusmateriaal en uitleendienst

Apotheekbezoek

Bijkomende hulp bij het zoeken naar huishoudhulp, maaltijdbedeling aan huis, gezelschapsdienst

We houden steeds contact met familie en/of huisarts via een communicatieschrift en ook telefonisch indien nodig

Indien nodig geven wij een verwijsbrief mee naar de behandelende arts