Verpleging aan huis Erwin en Jorgi

 

Thuisverpleging

Wie zijn wij

Wie helpen wij

Zorgaanbod

Extra

1 oktober '17 !!!

Contact

 
     
 

 

Vanaf 1 oktober 2017 is elke thuisverpleegkundige verplicht je identiteit electronisch te controleren.
Deze verplichting wordt opgelegd door het RIZIV en de ziekenfondsen.

Bij elk bezoek word je identeitskaart ingelezen.

DERDEBETALERSREGELING
Dit betekent dat de verpleegkundige rechtstreeks de zorgen factureert aan het ziekenfonds.

TIP
Houd je identiteitskaart bij de hand bij elk bezoek en leg deze steeds op dezelfde plaats.

LET OP
Als je je identeitskaart niet wil/kan tonen, kan de derdebetalersregeling niet toegepast worden en ontvang je een factuur met het te betalen bedrag voor de uitgevoerde zorg.